• Eiendommene er også skole. Her får elever fra Rosseland skule se en liten plante som skal bli like stor som det 53 år tre gamle treet som ligger knekt - på treplanting i Njåskogen med Knut G. Austad fra Vitenfabrikken. Geir Sveen

Hvem skal eie trærne på Jæren?

Investorer vil kjøpe Time kommunes store aksjepost i Jæren skoglag As, regionens største private grunneier. Dermed kan det bli kamp om makta i Jærens populære turskoger.