• Nortura innser nå åpent at det store slakteri- og kjøttforedlingsanlegget på Forus etter hvert går dårlig sammen med boligfortetting og annen område-transformasjon. Fredrik Refvem

Forus: Nortura åpner for salg av indrefilét-tomt

Nortura vil innlemme sin Forus-eiendom i områdereguleringen for Forus øst. Når og hvor den digre kjøttfabrikken med nesten 700 ansatte flytter kan bli avklart i 2014.