Sørbø-Hove splitter Ap

Fylkestingets vedtak om å spare Sørbø-Hove for utbygging, skaper uro i Sandnes. Vi får en akutt mangel på boligtomter, sier Ap-leder Leif O. Larsen.