Vil rydde opp i barnevernet

Barneombud Trond Waage foreslår å fjerne den kriminelle lavalderen og lovfeste kommunens ansvar i en egen oppvekstlov.

  • Ntb
  • Sigrun Sætrevik
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 22 år gammel

Barnevernets rolle i forebyggende barne— og ungdomsvern har vært svak. Kommunene bør få ansvar for forebyggende arbeid gjennom en oppvekstlov, slik at barnevernet kan ta vare på barn i krise, sier barneombudet i en høringsuttalelse til Befring-utvalget, som har sett på barnevernets rolle.

Trond Waage vil gjøre et skille, slik at barnevernet blir myndighetsutøver, mens forebyggende arbeid og frivillige hjelpetiltak blir kommunens direkte ansvar gjennom en ny oppvekstlov.

Barneombudet foreslår i tillegg å fjerne den kriminelle lavalderen, slik at man kan gripe inn også overfor barn under 15 år.

I dag er barnevernet hjelpesløst overfor kriminelle barn. Ved å fjerne lavalderen og lovfeste muligheten til å gripe inn, vil barnevernet bedre kunne hjelpe de barna som faller utenfor og ansvarliggjøre dem, sier Waage.

12-åringer i fengsel? Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim går sterkt imot forslaget om å fjerne den kriminelle lavalderen.

Vi løser ingen problemer ved å åpne for å sette 12-åringer i fengsel, sier hun til NTB.

Barneverndirektør Aud Bjørkås i Rogaland fylkeskommune, derimot, har sansen for barneombudets endringsforslag.

Jeg tviler på at Trond Waages intensjon er å sende barn i fengsel. Han ønsker bare å sette søkelys på at apparatet i dag ikke tar det helt alvorlig når barn i ung alder utøver kriminelle handlinger.

Dermed får de sjansen til å utvikle en kriminell løpebane i årene før de fyller 15. Og etterpå er det for sent å gripe inn. Da har jo den kriminelle atferden fått utvikle seg gjennom flere år, mener Bjørkås.

Vil ha oppvekstlov Hun er enig i at barnevernet trenger en liten revolusjon.

Ingen griper skikkelig fatt i barn med atferdsproblemer i dag.

Alt er så fragmentert barnevernet gjør sitt, PP-tjenesten gjør sitt, og så videre. Det blir paradoksalt når ulike lover, barnevernloven og lov om psykisk helsevern for eksempel, gir ulike rammebetingelser og sprikende tiltak, sier barneverndirektøren.

Rogaland fylkeskommune har, i likhet med barneombudet, avgitt sin høringsuttalelse til Befring-utvalgets arbeid.

Også våre politikere går inn for å lage en egen oppvekstlov for barn og unge. Vi trenger en felles lov på kommunenivå, mener Bjørkås.

Publisert: