• Nærbutikkdriver Gaute Fjogstad, til venstre, er glad for at folk nå ser ut til å slutte opp om nærbutikken på Høle i større grad. Dét kan han ikke minst takke Sigve Sandvik i «Høle Handelslags venner» for. Pål Christensen

Kraftig økning for nærbutikken på Høle

Mobiliseringen for nærbutikken på Høle gir resultater.