• Her, 1550 meter inn i fjellet, stopper Ryfylketunnelen i Ryfast nå. En borerigg er i gang med å bore hull til neste ladnings sprengstoff. I himlingen slås sikringsbolter inn. Carina Johansen

Lengst inne i Ryfast

Akkurat nå kommer du ikke lenger inn i Ryfast enn dette. 1550 meter inn i Solbakk-tunnelen møter du veggen.