Nye kommunegrenser i det blå

Prosessen for endrede kommunegrenser på nord-Jæren kan stoppe. Departementet vil trolig vente, tross merknadene fra et Stortingsflertall.