Ingen fare for krabben

Lite tyder på at krabben i Rogaland har fått svartflekksyken. Det er meldt om spredte forekomster i Hordaland.