• Slik framstår den påbygde Torgterrassen i den siste søknaden som kommunen har mottatt. Link Arkitektur AS

Skagenfondene får neppe bygge høyere

Byplansjefen anbefaler avslag på søknaden om å bygge to ekstra etasjer på Torgterrassen