• Kampen om Vigre skule si framtid har stått fleire gonger i kommuenstyresalen. Då møter både vaksne og barn opp. I fjor hadde dei også med seg skulen si fane. Reidun Gudmestad

Vigre skule tilbake til start

Mange gonger så langt som eit langdrygt monopol, har spelet om Vigre skule vore. No rykkjer saka tilbake til start.