Ingen har tomter til billighus

Flere byggefirmaer planlegger å bygge billige boliger, men prosjektene ligger langt fram i tid. Selv om politikerne ønsker å krympe boligkøene, er problemet for utbyggerne å skaffe tomter.