• Bom på bygda 1: På Fv. 44 her nord for Stavnheimvegen (t.v.) for å tette en mulig vei til Vigrestad. Geir Sveen

Her bommer nye bommer

Toskaskap, sier tidligere ordfører Terje Mjåtveit (Nærbølista), om forslaget om å sette opp bommer internt i Hå kommune. Dagens ordfører, Mons Skrettingland (H), frykter ikke at et bomopprør kan velte "Jærens viktigste sak".