• Helse Vest har ikke tenkt å legge Paradis til lista over aktuelle sykehustomter.

Sykehuset stenger døra til Paradis

Helse Stavanger har ingen planer om å utrede Paradis som ny sykehustomt på linje med Våland, Ullandhaug og Stokka i Sandnes.