Foreslår hytteamnesti

Oddmund Aadnøy misliker beskyldninger omulovlig bygging på hytteeiendommen sin. Også han er kritisk til atkommunen har latt det gå fem år uten å fastslå om dette virkelig erulovlig.