Røykfullt på «Røykfrie skoler»

Satsningsprosjektet «Røykfrie skoler» fårstryk i en fersk undersøkelse. På verdens 12. røykfrie dag står detheller dårlig til med det holdningsskapende arbeidet i den videre-gående skolen.