Tommelen ned for Gutz

I fjor sommer ble ungdomsprosjektet Gutz forespeilet en vedlikeholdskontrakt for 55 busskur i Stavanger. Nå snappes trolig kontrakten av et fransk selskap.