97 av 100 drap blir oppklart

97 prosent av alle drapsmenn i Norge blir tatt. Sjansene for at vedkommende er i familie med eller kjenner offeret, er 79 prosent.