Ølsalget er blitt næringspolitikk

Seniorforsker Sverre Nesvåg ved Rogalandsforskning er ikke overrasket over salgstallene.