• Arne Vagle fra Norsk landbruksrådgiving, Nina Bøhnsdalen fra Norske Akevitters Venner og Vagles kollega Gunnar Vatne langer inn komle med stort velbehag i festivalteltet på Bryne torg. Aasland, Jarle

Komlene går unna på potetfestivalen

Komlespising til den store gullmedalje og nostalgiske kjærlighetserklæringer til Kerrs Pink. Potetfestivalen på Jæren er i god gang.