• Det er stor variasjon på skolebassengene i Stavanger. Dette bildet er fra byen største skolebasseng, som er ved Kannik skole. Marie von Krogh

Skolebassengene fredes i ett år ekstra

Bassengene ved Tasta, Sunde og Hundvåg skoler får minst ett ekstra leveår.