• Amatören ligger omtrent midt i Kirkegata, Uten brukstillatelse, foreløpig. Stein Halvor Jupskås

Amatören søkte ikke om bruksendring

Serveringsstedet ved Valberget åpnet i juli, men uten de nødvendige tillatelser.