Stanser ikke fyrsalg

Fiskeridepartementet ser ingen grunn til å stanse prosessen med å selge Kvassheim fyr, slik Hå kommune har krevd.