- Avhengig av fyrinntekter

I et internt blad for Kystverket går det fram at salgsinntektene fra Kvassheim fyr er svært viktige for Kystverket. Dette står i skarp kontrast til fiskeriministerens målsettinger ved salg av fyrstasjoner.