Vann får strykkarakter

— Kom til Hå og få billig vann, frister Hå kommune. Men Næringsmiddeltilsynet er ikke fornøyd med kvaliteten på vannet.