Usikkerhet om de nye rutene til Tau-ferja

Norled har fått løyvet for drift av Tau-sambandet til Ryfast åpnes i 2019, men foreløpig kan ingen si hva som blir rutetilbudet.

Fra nyttår blir det nye ruter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi har fått løyvet. Det betyr at kontrakten kommer signert om noen dager. Kan ikke uttale meg om hvilke ruter som gjelder så lenge kontrakten ikke er signert, opplyser Gaute Gangenes, ferjesjef i Rogaland for Norled.

Dagens ferjeanbud går ut 31. desember 2017. Det har derfor vært ute et nytt anbud. Kontraktsperioden er 2 år for perioden fram til Ryfast åpnes, med opsjon om forlengelse på inntil 2 år. Norled er det eneste rederiet som leverte tilbud.

Kostnadene til Rogaland fylkeskommune stiger fra 20 millioner kroner til sirka 143 millionar kroner årlig. For å redusere kostnadene vil fylket kutte rutetilbudet i Tau-sambandet med 15 prosent, tilsvarande 5–6 ferjavganger daglig. Dessuten er det aktuelt å legge ned de fire daglige hurtigbåtavgangene til Jørpeland, noe som vil ramme om lag 250 pendlere.

– Uakseptabelt

De to ordførerne i Strand og Hjelmeland, Irene Heng Lauvsnes (H) og Bjørn Laugaland (Sp) hadde møte med fylkesordføreren om saken på mandag.

– Fylket framholdt at utgangspunktet er en forbedring i forhold til dagens tilbud, og at de ut ifra dette skal de se om de kan gjøre besparelser på 15 prosent. Vi presiserte at vi ikke aksepterer reduksjon i rutetilbudet for ferjesambandet Tau-Stavanger og at det er helt uakseptabelt å miste hurtigbåten til Jørpeland. Vi er fortsatt i prosess og har løpende dialog. Fylkeskommunen er nå i forhandlinger og vi holder dialogen, opplyser Lauvsnes.

– Vi er betingete optimister, sier Laugaland.

Årdalstunnelen

Ryfylke-ordførerne er også opptatt av Årdalstunnelen. Kommunene ønsker en lang tunnel, for å korte ned reisetiden med 10 minutter.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse mot lang tunnelløsning, fordi etaten mener en kort tunnel ivaretar prosjektet sitt mål om rassikring. Dessuten vil den korte løsingen ikke stå i veien for en tunnel mot Årdal seinere.

Samferdselsdepartementet har støttet innsigelsen. Det krever at det lages en konseptvalgutredning (KVU) dersom det skal bygges direktetunnel fra Tysdalsvatnet til Årdal. Saken ligger nå i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.

Ryfylke-kommunene ønsker alternativ 2b, mens Statens vegvesen vil ha alternativ 4.

Feil pengebruk

– Vi har signalisert at det er feil bruk av penger å bruke 700 millioner på rassikring uten å samtidig få raskere og bedre vei. Vi hadde forventet at dagens samferdselsminister kunne vise handlekraft, slik at vi ikke igjen får en stykkevis og delt vei-utbygging. Vi har bedt departementet om å se på rassikring og veiutbygging samlet, og vi aksepterer å vente litt på dette, bare vi får en helhetlig løsning. Det burde vurderes en løsning der tunnelen blir under 10 kilometer for å unngå fordyrende krav. Vi forstår ikke hva samferedselsministeren mener at vi «har gått for langt» med. Derfor har vi bedt veimyndighetene ta en fot i bakken og bruke paragraf null - og se på dette som en helhetlig og samfunnsøkonomisk måte. Det er overraskende at ikke samferdselsministeren åpner for denne type innspill. Denne veistrekningen vil bli viktig for strekningen Stavanger - E134 og ville styrket trafikken gjennom Ryfast, uttaler de to ordførerne.

Publisert: