Kulturgruppa er redda

Det blir kulturgruppe på Varatun også til hausten, sjølv om berre 12 barn har søkt plass. Minstekravet er 15 barn.