Mest boligbygging i Rogaland

Tross prognoser om at det skal bygges nesten 500 færre boliger i Rogaland i år, fortsetter byggeaktiviteten å stige.