Drikkevannledning vel ett år forsinket

Siste del av den nye hovedvannledningen fra Langevann til Tjensvolli Stavanger blir ferdig rundt årsskiftet.