Væpnet aksjon etter tips

Etter tips om at mannen som ranet en drosje på Tasta fredag morgenbefant seg i det samme området, bestemte politiet seg for å gå tilaksjon søndag morgen.