Bygdeungdomslaget styrast frå Hå

To av toppleiarane i Norges Bygdeungdomslag bur i Hå. Kristin Søyland og Sigbjørn Lerbrekk er valde til ny leiar og nestleiar.