- Håpløse forhold under eksamens-forberedelsen

Det er trangt om plassen på Høgskolen i Stavanger. Og akkurat nå,når alle studenter leser til eksamen, er det trangere enn noengang. — Håpløst, mener studentene selv.