Mindre hjelp til ufør småbarnsfar

Randaberg kommune må spare penger. Derfor har de kuttet ned påassistenthjelp til småbarnsfaren Inge Husmo på 37 år. Han sitter irullestol.