- Ingen sammenheng i to amfetamin-beslag

Politiet ser overhodet ingen forbindelse mellom det siste beslaget av amfetamin og det store på 10 kilo i forrige måned.