Spent i Forsand

Kven som blir ny ordførar i Forsand er ennå uvisst. Kvinner gjorde eit kjempeval i jordbruksbygda Forsand.