Mener Time kan tjene på spredt utbygging

Time-rådmannen vil beholde et generelt forbud mot spredt boligbygging, og tror dette gir kommunen mer velvillig behandling i kontroversielle byggesaker.