Fylkeslegen: - Bra Vestbø slo alarm

Fylkeslege Ole Mathis Hetta sier det er prisverdig at kommunelegen roper varsku om helsetilbudet i Finnøy.