Kreftsyke får nytt tilbud

Mandag åpner Kreftpoliklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Poliklinikken skal være et tilbud om samtale og veiledning til pasienter og pårørende.