- Alle bør få kompostere hjemme

— Kommunen må følge bedre opp når de setter i gang med utdelingen av de nye komposteringsdunkene.