Strammer livreima

Fram til 2006 vil rådmann Tore Sirnes at kommunen skal spare til sammen 300 millioner kroner. Det vil mange i Sandnes merke, men barn, eldre og syke skal skjermes.