Dette er industri for SSB

At Statistisk sentralbyrås tall ikke viser en større industridød enn netto 700 arbeidsplasser siden 1972, vil kanskje overraske noen.