Kvalfanger på nye tokt

På 1970-tallet drev Eivind Bøe som kvalfanger rundt Shetland. Nå er han tilbake på øyene i vest — med skoleelever fra Finnøy.