Utekontakten svekkes etter ny organisering

Muligheten til å holde oversikt over ungdomsmiljøet i Sola kan svekkes når en av tre stillinger forsvinner hos Utekontakten. De reagerer på at en ny administrativ stilling som skal forebygge kriminalitet tas fra dem.