Må selge huset for å hjelpe mannen

Skal Mary Johnsen ha råd til å ha sin alvorlig syke mann i kommunalomsorgsleilighet, må hun selge boligen der ekteparet har bodd siden1974.