Mus invaderer Egersund kirke

Når nettene blir lange, og kulda setter inn, da kommer kirkevergen, med musefellen sin.