Får mindre støtte enn andre foreldre

Adopsjonsforeningen Verdens Barn vil at kontantstøtteordningen for adoptivforeldre strekkes til to år uavhengig av barnets alder.