Vil ha flyttet mørke- kjøring

Over 40 beboere langs Todnheimveien og Leaveien synes 25 år med øvelseskjøring i mørket og 10 år med refleksøvelser er nok.