Foreslår minifylkesting med 43 representantar

Fylkesordførar Roald Bergsaker vil gå laus med øks for å spara pengar i fylkeskommunen. Fylkestinget kan bli redusert frå 57 til 43 etter neste val.