41 år i fengsel uten lov og dom

I går ble han løslatt for godt. Det var ikke på prøve, men detkunne ha vært for god oppførsel. Fengselsinspektør KristianHåvarsten ved Stavanger fengsel får bare godord med på veien frainnsatte, ansatte og oversatte, som vel mer korrekt heteroverordnede.