- Barn av psykisk sjuke skal bli sett og høyrde

Sandnes kommune startar eit nytt tilbod for barn med foreldre som til tider er psykisk sjuke.