Vil splitte helse og skole

Under omorganiseringen av Stavanger kommune i 2001, ble to store avdelinger slått sammen: Helse og sosial samt skoler og barnehager. Disse ligger nå inn under samme avdeling, Oppvekst og levekår, som ledes av én direktør.